Αρχείων Τάξις

 • Home
 • /
 • Αρχείων Τάξις

Η Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Τεκμηρίων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Αρχείων Τάξις» αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει ενεργά στη διάσωση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση στα ιστορικά τεκμήρια και ιδιαίτερα στα ιστορικά αρχεία.

Για την υλοποίηση των παραπάνω επιδιώκει συνεργασία με δημόσιους φορείς, ανάλογες επιστημονικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, καθώς και με ένα ευρύτερο δίκτυο ευαισθητοποιημένων πολιτών. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις» ιδρύθηκε το 2011 και αποτελείται από πέντεμέλη.

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

 1. Να προαγάγει τη μελέτη και την έρευνα θεμάτων σχετικών με τη διάσωση, την επεξεργασία, την ταξινόμηση, τη διαχείριση και την προστασία αρχειακών καταλοίπων και ιστορικών τεκμηρίων, (πχ ιστορικά αρχεία, προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίες) διαφόρων φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού (δημόσιων, ιδιωτικών, εκκλησιαστικών).
 2.  Η καταγραφή, η μελέτη και η ανάδειξη των ιστορικών τεκμηρίων, των αρχειακών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς.
 3. Η ανάδειξη και η αξιολόγηση της σημασίας της ενασχόλησης με τα ιστορικά αρχεία  ως  διαδικασίας  διαχείρισης της πληροφορίας και καλλιέργειας της ιστορικής μνήμης.
 4.  Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία των ιστορικών τεκμηρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 5.  Η προώθηση και η ανάπτυξη της ιστορικής παιδείας μαθητών και φοιτητών μέσα από τη χρήση ιστορικών τεκμηρίων.
 6. Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση, η κατάρτιση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας.
 7.  Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη, την  προβολή και την  ευρύτερη δημοσιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων, με έμφαση στην ψηφιοποίησή τους και την έκθεσή τους στο διαδίκτυο.
 8. Η συστηματική προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
© Copyright 2016 - Αρχείων Τάξις by Mataroa