Η ομάδα μας

  • Home
  • /
  • Η ομάδα μας

Παναγιώτης Ανδριανόπουλος

Ιστορικός - Εκπαιδευτικός β/βαθμιας εκπαίδευσης

Γεννήθηκε το 1977 στην Καλαμάτα, σπούδασε Ιστορία στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Ιωαννίνων. Μεταπτυχιακό στο ΠΜΣ «Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πολιτικές Επιστήμες στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Μέλος του επιστημονικού σωματείου «Όμιλος για τη Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας» (ΟΜΙΚ).

Στέφανος Βαμιεδάκης

Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μεταπτυχιακό στο ΠΜΣ «Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εξωτερικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ). Μέλος του επιστημονικού σωματείου «Όμιλος για τη Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας» (ΟΜΙΚ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: τοπική ιστορία, κοινωνική ιστορία, ιστορία της εργασίας.

Γιώργος Γάσιας

Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεννήθηκε στο Σικάγο το 1976. Σπούδασε στο τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο μεταπτυχιακό πρόγραμα “Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία” του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου σήμερα εκπονεί την διδακτορική του διατριβή. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Ενεργό μέλος σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σύλλογος Καλομοιριωτών, Όμιλος Μελέτης Ιστορίας Κοινωνίας, Ερασιτεχνική ΑΕΚ, Ανεξάρτητη Ένωση Φίλων ΑΕΚ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: ιστορία της υπαίθρου, ιστορία των πόλεων, ιστορία των σπορ.

Γιάννης Γονατίδης

Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Εξωτερικός συνεργάτης ΙΜΣ/ΙΤΕ

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1983. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2007), όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη “Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία” (2014). Από τον Οκτώβριο 2022 εργάζεται στο πρόγραμμα καταγραφής, ταξινόμησης και ψηφιοποίησης του Αρχείου Επιχειρήσεων Ωνάση του Ιδρύματος Ωνάση.Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.), του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και σε προγράμματα καταγραφής και ταξινόμησης ιστορικών αρχείων βιομηχανικών και εκδοτικών επιχειρήσεων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: κοινωνική και οικονομική ιστορία, ιστορία της υγείας και των ασθενειών, ιστορία των πόλεων, ιστορία των αρχείων.

Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών

Σπούδασε Ιστορία στο Παν. Θεσσαλίας και μετά από κατατακτήριες εξετάσεις συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφό-ρησης του Παν. Δυτικής Αττικής. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο ειδικεύτηκε στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Από το 2018 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Παν. Πατρών, με ειδίκευση στο πεδίο της διαχείρισης αρχείων και τεκμηρίων σε ψηφιακό περιβάλλον και της ψηφιακής δημόσιας ιστορίας. Έχει εργαστεί σε ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια ως ερευνητής, καθώς και σε κοινωφελείς και πολιτιστικούς οργανισμούς ως διαχειριστής προγραμμάτων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ψηφιακή και Δημόσια Ιστορία, Τοπική Ιστορία και Ιστοριογραφία, Πολιτισμική Ιστορία.

© Copyright 2016 - Αρχείων Τάξις by Mataroa