2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΑΚΕ

Ημερομηνία: 1-3 Απριλίου 2016
Τοποθεσία: Ηράκλειο

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ) διοργάνωσε το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης”.

Ο Γιάννης Γονατίδης συμμετείχε εκ μέρους της Αρχείων Τάξις με την ανακοίνωση “Αρχεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστική πολιτική”. Στην ομιλία έγινε λόγος για τη σπουδαιότητα της διάσωσης των δημοτικών και κοινοτικών αρχείων, περιγράφτηκαν τρόποι και μορφές συνεργασίας που μπορούν να αναπτύξουν οι Δήμοι προκειμένου να διασώσουν τα ιστορικά τους αρχεία, ενώ αναφέρθηκαν ενδεικτικά παραδείγματα αξιοποίησης ιστορικών αρχείων στην πολιτιστική πολιτική των Δήμων. Τέλος, παρουσιάστηκε η φιλοσοφία και ο στόχος της πλατφόρμας Archive Alert.

Το κείμενο της εισήγησης θα συμπεριληφθεί στους υπό έκδοση τόμους των πρακτικών του συνεδρίου.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και άλλο υλικό του συνεδρίου εδώ.