Συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την τεμηρίωση του προϊόντος “Ελιές Καλαμών”

Ημερομηνία: Μάρτιος 2021
Τοποθεσία: Καλαμάτα

Η “Αρχείων Τάξις” συνεργάστηκε με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προκειμένου να τεκμηριωθεί το εμβληματικό προϊόν της Μεσσηνίας “Ελιές Καλαμών”. Πιο συγκεκριμένα μέσα από συστηματική έρευνα σε ψηφιακά αρχεία, βιβλιοθήκες και αποθετήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια ανάδειξης και τεκμηρίωσης του προϊόντος “Ελιές Καλαμών- KalamataOlives”, που σήμερα είναι η “ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας”.