Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βωβούσας

Ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2022
Τοποθεσία: Βωβούσα Ιωαννίνων

Η “Αρχείων Τάξις” μαζί με άλλες συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών πήρε μέρος στο Φεστιβάλ Βωβούσας σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετική με τις ορεινές κοινότητες, τα προβλήματα και τις προοπτικές τους, κάνοντας μία παρουσίαση για τη σημασία των κοινοτικών ιστορικών αρχείων.