Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.)

Περίοδος: Μάιος 2012 – Φεβρουάριος 2013
Τοποθεσία: Αθήνα

Από τον Μάιο του 2012 έως τον Φεβρουάριου του 2013, μέλη και συνεργάτες της Αρχείων Τάξις συμμετείχαν στη συγκρότηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των etablis. Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Στέφανος Βαμιεδάκης, ο Γιώργος Γάσιας, η Φωτεινή Παπαδοπούλου και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος ανέλαβαν να μεταφέρουν σε καρτέλα ψηφιακής καταγραφής μέρος των ονομάτων των Ελλήνων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι είχαν δικαίωμα παραμονής συμφωνα με την ελληνο-τουρκική σύμβαση της Λοζάνης (23/1/1924).