Μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2018 – σήμερα
Τοποθεσία: Αθήνα

Η Αρχείων Τάξις συνεργάζεται από τον Οκτώβριο του 2018 με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι δύο οργανισμοί υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων, τα οποία θα ανακοινωθούν προσεχώς.