Ιστορικό Αρχείο Μάδαινας

Περίοδος: Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2013
Τοποθεσία: Μάδαινα Μεσσηνίας

Η Μάδαινα αποτελεί έναν μικρό οικισμό του Δήμου Μεσσήνης στο Νομό Μεσσηνίας. Κατόπιν πρόσκλησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάδαινας, ο Γιάννης Γονατίδης ανέλαβε τον εντοπισμό, την καταγραφή και την ταξινόμηση του αρχειακού υλικού της πρώην Κοινότητας, του ναού Αγ. Τριάδας και του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μάδαινας.

Το υλικό που εντοπίστηκε αφορά σε μεγάλο βαθμό τον 20ό αιώνα και αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ιστορίας του οικισμού, ενώ κάτοικοι δώρισαν οικογενειακά αρχεία, τα οποία περιέχουν σημαντικά τεκμήρια των τελών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

Στις 4 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ιστορικού Αρχείου, που στεγάζεται σε αίθουσα του πρώην κοινοτικού γραφείου της Μάδαινας, και πλέον το αρχειακό υλικό είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Η συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάδαινας συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ανάδειξης και αξιοποίησης των αρχειακών τεκμηρίων και με τις διαρκείς προσπάθειες εμπλουτισμού του Ιστορικού Αρχείου, ενώ την άνοιξη του 2018 εκδόθηκε ο κατάλογος-ευρετήριο του Ιστορικού Αρχείου Μάδαινας.

Σχετικά με τα εγκαίνια του Ιστορικού Αρχείου Μάδαινας: Π. Τσώνης, “Ταξίδι στην ιστορία της Μάδαινας”, Έθνος, 6.10.2014.