Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – Μνήμων

Ημερομηνία: 10 Μαΐου 2017
Τοποθεσία: Αθήνα

Η Αρχείων Τάξις αποδέχτηκε την πρόσκληση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού και παρουσίασε τις διαπιστώσεις της από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας διάσωσης ιστορικών αρχείων Archive Alert στην ομιλία της με τίτλο “Διερευνώντας την αρχειακή συνείδηση στην ελληνική κοινωνία: Διαπιστώσεις από τη λειτουργία του Archive Alert”.

Πιο συγκεκριμένα, οι Στέφανος Βαμιεδάκης και Γιάννης Γονατίδης αναφέρθηκαν συνοπτικά στο έργο της Αρχείων Τάξις και στη συνέχεια ανέλυσαν τα μέχρι στιγμής δεδομένα-συμπεράσματα από τη λειτουργία του Archive Alert, διερευνώντας παράλληλα το βαθμό που επέδρασε στη διαμόρφωση αρχειακής συνείδησης. Στη συνέχεια παρουσίασαν παραδείγματα συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τα οποία έχουν αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και τους περιορισμένους υλικούς πόρους.

Η Αρχείων Τάξις ευχαριστεί θερμά την Αμαλία Παππά, προϊσταμένη του τμήματος Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και τον Δημήτρη Δημητρόπουλο, διευθυντή ερευνών του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) για την αποδοχή της πρόσκλησης να σχολιάσουν την ομιλία και να συζητήσουν μαζί μας τόσο για το Archive Alert όσο και για τους τρόπους καλλιέργειας αρχειακής συνείδησης.