Ημερίδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου 2012
Τοποθεσία: Ερμούπολη

Στις 24 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου η πρώτη φάση της Ημερίδας “Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Ανθρώπων έργα – Τοπική Ιστορία και Πολιτισμός”, που διοργάνωσε η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κυκλάδων.

Συμμετείχαν δύο μέλη της Αρχείων Τάξις: ο Παναγιώτης Ανδριανόπουλος με την ανακοίνωση “Ιστορικό Αρχείο: η έννοια, η υπηρεσία και οι σχέσεις τους με την εκπαίδευση” και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος με την εισήγηση “Η Τοπική Ιστορία μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες. Αλληλεπιδράσεις της επιτόπιας έρευνας και της διδακτικής της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση”.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ.