Αρχείων Τάξις
Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Τεκμηρίων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Welcome to Arxeion Taxis


The Association for the Preservation of Historical Documents and Cultural Heritage “Arxeion Taxis” is a collective effort that aspires to actively contribute to preserve, showcase, and give prominence to cultural heritage, emphasizing historical documents and especially historical archives.

Προγράμματα

Archive Alert

Πλατφόρμα για τη διάσωση αρχειακού και πολιτιστικού υλικού

© Copyright 2016 - Αρχείων Τάξις by Mataroa