Προγράμματα

  • Home
  • /
  • Προγράμματα

Archive Alert

Το "Archive Alert" αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μεμονωμένα άτομα, φορείς και συλλογικότητες μπορούν να δηλώνουν αρχεία και άλλο πολιτιστικό υλικό που αντιλήφθηκαν ή θεωρούν ότι κινδυνεύει, λόγω άγνοιας, αμέλειας ή λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Παράλληλα, οι εγγεγραμμένοι/-νες χρήστες/-στριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι διαθέτουν οι ίδιοι/ίδιες  ιστορικά τεκμήρια, είτε απλώς προς ενημέρωση των αρχειακών [...]
Διαβασε περισσοτερα
© Copyright 2016 - Αρχείων Τάξις by Mataroa